0 212 532 25 25 0 (212) 532 25 25
0 505 098 21 81 0 (505) 098 21 81

YOLCULUK HAKKINDA TAVSİLER

​ Yolculuklar günümüzde büyük imkânlar içinde yapılıyor olsa da yine meşakkatlidir. Uyku ve beslenme nizamı insanın kendi evinde ve çevresindeki gibi dengeli değildir. Birçok insan gergindir. Ancak durum ne olursa olsun mü’min her zaman olgun, fedakâr ve iyiliksever olmalıdır.

​ Çıkacağınız bu yolculuk sıradan bir yolculuk değildir. Evden ayrılış duâsında da zikredildiği gibi bu yolculuğa şan, şöhret, rütbe, kibir ve riyâ için çıkmıyorsunuz. Eğer çıkışınız bu niyetle ise kendinize geliniz, tevbe ediniz, niyetinizi düzeltiniz, gönül safiyetine eriniz.

​ Bu yolculuk Allah rızasını kazanma yolculuğudur. O halde yolculuğa çıkmadan önce bu şuura eriniz. Daima sabırlı ve fedakâr olunuz. Yolculuktan kârlı dönmeyi biliniz. Dönünce de Beytullah’a ulaşmış, dünyanın dört bir yanından gelen mü’min gönüllerle sel sel olup akmış bir müslümanın şuurunu taşıyınız. Güzel söz, amel ve davranışlarla dış dünyaya güzellikler aksettiriniz.

​ Yolculuğa çıkmadan eşinizle, dostunuzla, yakınlarınızla, komşularınızla helalleşiniz. Evinizden sefer için iki rekat namaz kılarak ayrılınız.

​ Yanınıza ihtiyacınız kadar eşya alınız. Lüzumsuz eşyayı kendinize de başkalarına da yük etmeyiniz. Yurt dışı uçuşlarda bagaj hakkınızın kişi başı 30 kg olduğunu unutmayınız.

​ Yemekli olarak gidiyor olsanız bile yanınıza zarurî hallerde yenebilecek zeytin, peynir gibi kahvaltılık almanızda fayda vardır.

​ Sürekli kullandığınız herhangi bir ilaç var ise uygun olan, onları doktor raporu ile birlikte yanınıza almanızdır. Her ne kadar bu ilaçların aynı veya benzeri bulunacak olsa bile, zaman ve mekân onları almaya uygun olmayabilir. Ya da kendi ilacınıza daha çok güveniyor, ona karşı iç rahatlığı hissediyor olabilirsiniz. Bu hissin tedavide payı vardır.

​ Şeker, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği gibi sürekli bir rahatsızlığınız varsa bu durumu kayıt sırasında şirket görevlilerine söyleyerek not ettiriniz.

​ Sahra (çöl) iklimine gidiyorsunuz. Gece-gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğunu unutmayınız. Giyeceklerinizi mevsimi dikkate alarak seçiniz. Eğer Hacca gidiyorsanız Mina, Arafat, Müzdelife arası intikallerde gece açıkta kalabileceğinizi hesap ederek hareket ediniz.

​ Yolculuk ve yapacağınız ibadetler hakkında önceden bilgi edininiz. Kitap okuyunuz ve okumak için yanınıza kitap alınız. Yaşayışla bütünleşen bilgi daha sağlam ve kalıcıdır. İbadetinizi, bilgi ve görgünüzü için de kzançlı kılınız.

​ Uçağa, otobüslere binerken, otellere yerleşirken aceleci olmayınız, başkalarına sıkıntı vermeyiniz, kul hakkı ihlali yapmayınız. Olgunluğu siz gösteriniz. Çevrenize ve görevlilere yardımcı olunuz, onları baskı altına almaya çalışmayınız, sıkıntı kaynağı olmayınız. Bir süre beraber bulunacağınız, birlikte ibadet edeceğiniz insanlarla gerçek dost olunuz, onlarla hasım olma gafletine düşmeyiniz.

​ Mekke’ye Medîne’ye vardığınızda otelinizin adres kartını, telefonunu almayı, yollar hakkında bilgi edinmeyi unutmayınız.

​ Vardığınız topraklar, İslâm nûrunun ilk yayılmaya başladığı, Allah Rasûlü’nün gezip dolaştığı, nice acı ve çilelere katlanıp mücadeleler verdiği ve nice hatıraların yaşandığı topraklardır. Bunun idrakinde olarak hareket ediniz.

​ Hac ve umreye birçok kereler gitmiş olsanız dahi ilk gidiyormuşçasına duygularınız taze ve canlı tutunuz. Gereksiz iş, manasız konuşmalarla vaktinizi hebâ etmeyiniz. Birbirinizi hayra, ilme irfana teşvik ediniz, bilgi alış-verişi yapınız.

​ Hac ve Umre sırasında alımlı ve göze batıcı kıyafetlerin giyildiğine şahid oluyoruz. Bunun farklı bir hata olduğunu, bu beldelerde daha fazla dikkat çekici hale geldiğini unutmayınız.

​ Hacı ve umrecilerin, Mukaddes Diyar’da ellerinde sigara ve laubâlî tavırlarla dolaşmasının hiç de hoş olmadığını biliyorsunuz. Bu hac ve umrenizi kötü alışkanlıklar ve tavırlardan kurtulma vesilesi edinilmesinin bu hatalara devamdan çok daha hayırlı olduğunu unutmayınız.

​ Sevap başkasına zulmederek, acı ve sıkıntı verilerek elde edilmez. Hacerü’l-Esved’i mutlaka öpmek hırsıyla haram veya mekruh işlemeyiniz.

​ Şirket harici yapacağınız gezi ve ziyaretleri şirket görevlilerine haber veriniz, tavsiyelerini alınız.

​ Şikâyetleriniz varsa arkadan söylenmeyiniz, iyi bir üslupla görevlilere haber veriniz, çözüm için yardımlaşınız. Sorun olmayınız, yardımlaşan ve yardım eden olunuz, dost ve ecir kazanınız.

​ Bulunduğunuz yer Mukaddes Diyar Mekke'dir. Beytullah'ın yanıdır. Dünyada başka bir kâbe yoktur. Bunun farkında olarak zamanınızı değerlendiriniz.

​ Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere'de uygun bir çerçevede ömrünüzün geçen günlerini, içinde bulunduğunuz anları, Asr-ı Saadet’te yaşananları, Hak Dâvâ’nın bizlerden istediklerini, bizim nelerle nasıl zaman geçirdiğimizi düşününüz. Mevlâ’nın bize lütfettiği ömrün şu ana kadar nasıl bir çizgide aktığını, insanlığı, insanlığın gittiği istikameti, İslâm âleminin durumunu, İslâmın nasıl bir ümmet istediğini ve bizim istenenin nesrinde olduğumuzu, şer güçlerin İblis uğruna gayretlerini, bizleri ve diğer insanları nereye doğru sürüklemek istediklerini, insanlığa ne gibi bir yarın hazırlamaya çalıştıklarını, onların karşısında bizim durumumuzu tefekkür ediniz. Şuur derecenizi ölçünüz, bu haccınızın size neler kazandırdığını düşünce süzgecinizden geçiriniz. Bu güne kadar öğrendiklerinizi, biriken bilgilerinizi, mutlaka öğrenmeniz gerekenleri, İslâm’ın istediği bilgi, olgunluk, edep ve terbiyeyi taşıyıp taşımadığınızı iyi muhasebe edin. Bu alanda neler yapmanız gerektiğine, diğer mü’min kardeşlerinizle, yakın akrabalarınız ve âilenizle nasıl ve ne şekilde bağ kurmanız ve bağlarınızı korumanız gerektiğine karar verin.

​ Gelecek günlerinizin hayırlı günler olması, haccınızın mebrûr haclar arasında yer alması, Allah yolunun gerçek erlerinden sayılmanız için neler yapmanız gerektiğini düşünün… Bütünüyle kendinizi bir muhasebeden geçirdikten sonra hayatınıza yeniden yön veriniz.

​ Unutmayınız ki, geride bıraktığınız hiç bir saniye bir daha geri gelmeyecektir. Kalbinizin her vuruşu mazîde kalan bir vuruştur. Onun için her zaman dilimini, katettiğiniz her mesafeyi sonradan pişman olamayacak şekilde geride bırakın. Hayat adımlarınızı iyi atın, ayak bastığınız yerleri iyi hesap edin. Yarın kimlerle haşredilmek istiyorsanız onların safında olun. Nasıl haşredilmek istiyorsanız öyle yaşayın. Kısaca ne biçmek istiyorsanız onu ekin…

​ Zaman zaman gönül limanına sığınmayı, tefekkür derinliklerine dalmayı, manevî güzelliklerden haz almayı, bize sayısız nimet bahşeden Mevlâ’ya hakkıyla şükretmeyi unutmayın.

 

 

 

 

 

Rabbimizden,

Haccınızı mebrûr,

amellerinizi makbul,

cehd ve gayretlerinizi meşkûr,

ziyâretlerinizi feyz ve bereketli kılmasını,

iki cihan saadetine nâiliyete

vesîle kılmasını;

hepimize ilim, irfan, tefekkür

aşkı ve zevki,

hak yolda azm, dirâyet ve gayret, çalışmalarımızda muvaffakiyet

nasip etmesini

niyâz ediyoruz