0 212 532 25 25 0 (212) 532 25 25
0 505 098 21 81 0 (505) 098 21 81

Blog

Umre Bilinci
Umre Bilinci
Umre, bir müslümanın geç kalmadan tatması gereken bir duygu.Bu duyguyu gerçekten tadanların vazgeçemediği bu ibadet, bazıları için bir çeşit turistik geziden öteye gidemiyor.Umre ne ifade ediyor yada ne ifade etmeli.Allahın evini ziyaret etmek, Allahı ziyaret etmek demek.Ev sahibi Rabbimiz biz ise ona misafir oluyoruz.en güzel ikamlarla karşılıyor Rabbimiz bizi.Bu misafirliği hissedenler, bu duyguyu devamlı yaşamak için can atarken,bu ayrıcalığı farkedemeyenlere ne demeli!
Mescidi Nebevi
Mescidi Nebevi
Hz. Muhammedin Hicretinden sonra Medinede inşa edilen,ibedet ve eğitim ve aynı zamanda islam devletinin merkezi olan yapıdır.O dönemin şartlarında oldukça basit bir şekilde inşa edilmiş,ve inşasında bizzat Hz.peygamberde çalışmıştır.Mescide bitişik bir şekilde yapılan odalar,peygamberimizin ve hanımlarının ikâmeti için yapılmıştır.Hz.peygamberin vefatından sonra,ihtiyaca binaen mescid genişletilmiş,Emeviler döneminde tamamen yenilenmiştir.Hz.peygamberin mezarı,zevcelerinden Hz Aişenin odasındadır.Bu odada Hz Ebubekir ve Hz.Ömer'in de naaşı bulunmaktadır.Emeviler dönemindeki bu restorasyonda bu kabirde mescidin içine alınmıştır.Daha sonraları da bir çok yenilenme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır.Osmanlı döneminde de bu mescide büyük önem verilmiştir.Mescid bu günkü haline Kral Fehd zamanında getirilmiştir.400 dönüm arazi üzerine kurulu mescid 1984 yılında başlayıp,10 yıllık bir çalışmayla tamamlanmıştır.Hac ve Umre turlarının ikinci durağı olan Mescidi nebevi,yeni bir genişletme çalışmasıyla tekrar restore edilmektedir..
Hacer-ül Esved
Hacer-ül Esved
Hacer-ül esved Kâbenin doğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olan,cennetten geldiğine inanılan kırmızımsı siyah taştır.İlk olarak Hz İsmail tarafından,Kâbenin inşası sırasında yapının doğu köşesine yerleştirilmiştir.Çeşitli dönemlerde tahrip edilen Kâbenin,bu yıkımlardan sonra hacerül esved taşı bazen kaçırılmış,bazen saklanmıştır.Hz.Muhammedin peygamberlik öncesi döneminde yeniden imar edilen Kâbenin,Hacerül esvedi yerine kimin koyacağı tartışması devam ederken,Hareme ilk gelecek kişinin hakem tayin edilmesi fikrinde anlaşıldı.İlk gelenin Muhammed olmasına herkez sevindi.Kendisine durum anlatıldı oda taşı bir örtü üzerine koyarak beraberce taşın yerine koyulmasını önerdi.Böylece pratik ve adil bir çözümle bu mesele halledildi.Hz.peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan çatışma ortamında Kâbe yine tahrif edilmiş,bu tahrifattan en büyük zararı Hacerül esved görmüş ve parçalara ayrılmıştır.Bu parçalar birleştirilerek gümüş bir muhafaza ile çevrelenmiş durumadır.Hac ve Umre ibadetleri sırasında yapılan tavaflarda,yoğun izdihamdan fırsat bulabilenlerin öpmek,el sürmek için yarıştığı Hacer-ül esved,kıyamete kadar müminlere şahitlik etmeye devam edecektir.
Safa ve Merve
Safa ve Merve
Hac ve Umre ibadetlerinin önemli bir parçası olan say,Safa ile Merve tepelerinin arasındaki 400 metrelik mesafenin toplam 7 kere kat edilmesiyle yerine getirilmiş olur. Safa tepesinden Merve tepesine 4 gidiş,Merve tepesinden Safa tepesine 3 gidiş şeklinde yapılan say ibadeti,bu şekilde Safa tepesinden başlayıp Merve tepesinde bitmiş olur.Tarihsel kökenine bakacak olursak,Hz İbrahim'in zevcesi Hz.Hacer validemizin oğlu Hz.İsmail'in karnını doyurmak amacıyla bu iki tepe arasındaki arayışını sembolize eder.Peki neden bu arayış bize bir ibadet olarak miras bırakıldı? Bu arayışın başka arayışlardan farkı neydi?O kadar değerli bir arayış ki bu, içinde isyan yok sadece Rabbe yöneliş ve sadece ondan isteme ve büyük bir çaba.Bunun sonucu da çok değerli ve bereketli bir ikram olan zem zem suyu.
Zemzem
Zemzem
Hac ve Umre ziyaretlerinin önemli bir bileşeni olan zem zem suyu, her geçen gün artan talebe rağmen Hz Hacerin duasının bereketiyle tüm ihtiyacı karşılıyor.Bununla ilgili farklı spekülasyonlar çıkması bu talebi etkilemiyor.Mevsimlere göre zem zem suyunun tadının değişmesi ise bu spekülasyonların ana sebebi.Oysa zem zem suyunun tadının mevsimlere göre değişmesi,iklimle ilgili bir durum.Yağmur mevsiminde zem zem kaynağını besleyen taif dağları, bol yağış aldığı için zem zem suyu daha yumuşak bir bir tada sahip oluyor.Yağmurun az yağdığı dönemlerde ise daha tuzlu ve sert bir tadı oluyor.Taif dağlarından başlayan zem zem suyunun yolculuğu,yer altı kanallarından aldığı minerallerle en özel aromasına ulaşıp,müminler için özel bir ikrama dönüşüyor.Bu güzel ikram için Rabbimize şükrediyor,o kutsal beldelere ulaşmayı diliyoruz.