0 212 532 25 25 0 (212) 532 25 25
0 505 098 21 81 0 (505) 098 21 81

Hacer-ül Esved

Hacer-ül Esved
Hacer-ül esved Kâbenin doğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olan,cennetten geldiğine inanılan kırmızımsı siyah taştır.İlk olarak Hz İsmail tarafından,Kâbenin inşası sırasında yapının doğu köşesine yerleştirilmiştir.Çeşitli dönemlerde tahrip edilen Kâbenin,bu yıkımlardan sonra hacerül esved taşı bazen kaçırılmış,bazen saklanmıştır.Hz.Muhammedin peygamberlik öncesi döneminde yeniden imar edilen Kâbenin,Hacerül esvedi yerine kimin koyacağı tartışması devam ederken,Hareme ilk gelecek kişinin hakem tayin edilmesi fikrinde anlaşıldı.İlk gelenin Muhammed olmasına herkez sevindi.Kendisine durum anlatıldı oda taşı bir örtü üzerine koyarak beraberce taşın yerine koyulmasını önerdi.Böylece pratik ve adil bir çözümle bu mesele halledildi.Hz.peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan çatışma ortamında Kâbe yine tahrif edilmiş,bu tahrifattan en büyük zararı Hacerül esved görmüş ve parçalara ayrılmıştır.Bu parçalar birleştirilerek gümüş bir muhafaza ile çevrelenmiş durumadır.Hac ve Umre ibadetleri sırasında yapılan tavaflarda,yoğun izdihamdan fırsat bulabilenlerin öpmek,el sürmek için yarıştığı Hacer-ül esved,kıyamete kadar müminlere şahitlik etmeye devam edecektir.