0 212 532 25 25 0 (212) 532 25 25
0 505 098 21 81 0 (505) 098 21 81

Mescidi Nebevi

Mescidi Nebevi
Hz. Muhammedin Hicretinden sonra Medinede inşa edilen,ibedet ve eğitim ve aynı zamanda islam devletinin merkezi olan yapıdır.O dönemin şartlarında oldukça basit bir şekilde inşa edilmiş,ve inşasında bizzat Hz.peygamberde çalışmıştır.Mescide bitişik bir şekilde yapılan odalar,peygamberimizin ve hanımlarının ikâmeti için yapılmıştır.Hz.peygamberin vefatından sonra,ihtiyaca binaen mescid genişletilmiş,Emeviler döneminde tamamen yenilenmiştir.Hz.peygamberin mezarı,zevcelerinden Hz Aişenin odasındadır.Bu odada Hz Ebubekir ve Hz.Ömer'in de naaşı bulunmaktadır.Emeviler dönemindeki bu restorasyonda bu kabirde mescidin içine alınmıştır.Daha sonraları da bir çok yenilenme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır.Osmanlı döneminde de bu mescide büyük önem verilmiştir.Mescid bu günkü haline Kral Fehd zamanında getirilmiştir.400 dönüm arazi üzerine kurulu mescid 1984 yılında başlayıp,10 yıllık bir çalışmayla tamamlanmıştır.Hac ve Umre turlarının ikinci durağı olan Mescidi nebevi,yeni bir genişletme çalışmasıyla tekrar restore edilmektedir..